วอลล์เปเปอร์

วิธีคำนวณปริมาณวอลเปเปอร์ที่คุณต้องการ

ในการคำนวณจำนวนวอลเปเปอร์ที่คุณต้องการ ให้หารพื้นที่ผิวทั้งหมดด้วยจำนวนวอลเปเปอร์ที่ใช้ได้ต่อม้วน ตัวอย่างเช่น ห้องขนาด 10×10 มีพื้นที่ผนังประมาณ 352 ตารางฟุต และกระดาษแต่ละม้วนมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 27 ตารางฟุต ดังนั้นคุณจะต้องใช้วอลเปเปอร์อย่างน้อย 14 ม้วน

อ่านเพิ่มเติม