ทราย

การเล่นทรายมีน้ำหนักเท่าไหร่

ทรายสำหรับเล่นแบบแห้ง ล้างและคัดแล้วโดยทั่วไปมีน้ำหนักประมาณ 100 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 2,700 ปอนด์ต่อลูกบาศก์หลา 1.35 ตันต่อหลา 1,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.6 กิโลกรัม (3.5 ปอนด์) ต่อลิตร 13.2 ปอนด์ (6 กิโลกรัม) ต่อสหรัฐอเมริกา แกลลอนอ่านเพิ่มเติม