ประตู

ช่องเปิดหยาบสำหรับประตูฝรั่งเศสขนาด 72″, 60″ และ 48 นิ้ว

หากต้องการคำนวณขนาดช่องเปิดคร่าวๆ ที่ถูกต้องสำหรับประตูแบบฝรั่งเศสหรือบานคู่ ให้วัดขนาดประตูแต่ละบาน คูณด้วย 2 แล้วบวกด้วย 2 นิ้ว ซึ่งจะได้ความกว้างรวมของช่องเปิดหยาบ และสำหรับความสูงของช่องเปิดหยาบ คุณเพียงเพิ่ม 2 1/2 'ถึงความสูงของประตู

อ่านเพิ่มเติม