น้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อเมตรและต่อฟุต

น้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อเมตรและต่อฟุต สวัสดีเพื่อนๆ ในบทความนี้ เรารู้เรื่องการคำนวณน้ำหนักของแท่งเหล็กขนาด 6 มม. และยังรู้เรื่องน้ำหนักแท่งเหล็กขนาด 6 มม. ต่อชิ้น ต่อมัด ต่อความยาว ต่อฟุต & ต่อเมตรอย่างที่รู้ๆกันอยู่ เหล็กเป็นแบริ่งรับน้ำหนัก วัสดุที่ใช้ในสายการก่อสร้างในด้านงานก่อสร้างอุตสาหกรรม, การก่อสร้างอาคาร, การก่อตัวของสะพานและโครงสร้างเหนือเขื่อนของอาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม, อาคารที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างหลายประเภทในงานวิศวกรรมโยธา

เหล็กที่ใช้ในโครงสร้าง RCC ของการก่อสร้างอาคาร เช่น ฐานราก คานเสา และแผ่นหลังคา

หลายๆ คนอยากรู้ว่าเหล็กเส้นต้องรับน้ำหนักเท่าไร การก่อสร้างบ้าน, เราทำการประมาณราคาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนเริ่มการก่อสร้างโดยทราบน้ำหนักเหล็ก 1 ชิ้น, ความยาวของเหล็กเส้น, จำนวนเหล็กในหนึ่งมัด, น้ำหนักเหล็กเส้นต่อฟุต และน้ำหนักเหล็กเส้น 6 มม. ต่อเมตร & ต่อฟุตความยาวของแท่ง TMT 6 มม. ประมาณ 12 เมตรหรือ 40 ฟุต ซึ่งช่วยในการคำนวณน้ำหนักเหล็ก จำนวนแถบ TMT ที่มีอยู่ใน หนึ่งมัดขนาด 6 มม. คือ 20

น้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อเมตร & ต่อฟุต

การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. เราใช้สูตรสำหรับหน่วยน้ำหนักของเหล็ก หน่วยน้ำหนักของเหล็กเส้นกำหนดเป็นน้ำหนักของเหล็กเส้นต่อเมตรในหน่วยกิโลกรัมหรือต่อฟุตในหน่วยกิโลกรัม ดังนั้นเราจึงใช้การคำนวณน้ำหนักเหล็กสองสูตรสูตรคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็กขนาด 6 มม. ต่อเมตรเป็นกก. หรือต่อฟุตในหน่วยกก. ช่วยให้คุณหาน้ำหนักของแท่งเหล็กขนาด 6 มม. หนึ่งมัดและน้ำหนักของเหล็กชิ้นเดียวได้

  น้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อเมตรและต่อฟุต
น้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อเมตรและต่อฟุต

สูตรที่เราใช้คำนวณน้ำหนักเหล็ก 6 มม. มีดังนี้:-

● 1) D^2 L/162 :- สูตรนี้ใช้สำหรับน้ำหนักของแท่งเหล็กต่อเมตรในหน่วยกิโลกรัม (m/kg)● 2) D^2 L/533 :- สูตรนี้ใช้สำหรับน้ำหนักของแท่งเหล็กต่อฟุตในหน่วยกิโลกรัม (ฟุต/กก.)

โดยที่ D = เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น และ L คือความยาวของเหล็กเส้น และตัวเลข 162 ที่ใช้สำหรับน้ำหนักต่อเมตรในหน่วยกิโลกรัม และ 533 ที่ใช้สำหรับน้ำหนักต่อฟุตในหน่วยกิโลกรัม

น้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อการคำนวณเมตร เราใช้สูตร D^2 L/162 และต่อฟุต D^2 L/533 เราทราบดีว่าเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. มีเหล็กจำนวน 20 อันในชุดเดียว และความยาวของท่อนเดียวคือ 12 ม.  2D และ 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D และ 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

คำนวณน้ำหนักเหล็กเส้น 6 มม. ต่อเมตร เราใช้สูตร D^2 L/162 เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 6 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก = 1 เมตร แล้วน้ำหนักของแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อเมตร = (6×6×1)/162 = 0.222 กก. ดังนั้น 0.222 กก. คือน้ำหนักของแท่งเหล็กขนาด 6 มม. ต่อเมตร

การคำนวณน้ำหนักแท่ง TMT 6 มม. ต่อเมตร เราใช้สูตร D^2L/162 หากเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเท่ากับ 6 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก 1 เมตร ก็จะได้น้ำหนักแท่ง TMT ขนาด 6 มม. ต่อเมตร = (6×6×1)/162 =0.220 กก. ดังนั้นน้ำหนักแท่ง tmt 6 มม. ต่อเมตรคือ 0.220 กก.คำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อฟุต เราใช้สูตร D^2 L/533 เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 6 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก = 1 ฟุต แล้วน้ำหนักของแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อฟุต = (6×6×1)/533 = 0.0675 กก. ดังนั้น 0.0675 กก. จึงเป็นน้ำหนักของแท่งเหล็กขนาด 6 มม. ต่อฟุต

ยังอ่าน:-น้ำหนักก้านต่อมัด: 12 มม. 10 มม. 8 มม. 16 มม. 20 มม. & เหล็กเส้น 25มม.

น้ำหนักก้านต่อชิ้น: 12mm, 10mm, 8mm, 16mm, 20mm & เหล็กเส้น 25มม.

น้ำหนักคันต่อเมตร: 12mm, 10mm, 8mm, 16mm, 20mm & เหล็กเส้น 25มม.

น้ำหนักของหมายเลข 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 เหล็กเส้นต่อเท้า

น้ำหนักของหมายเลข 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 เหล็กเส้นต่อเมตร

น้ำหนัก #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9 และ #10 US/ เหล็กเส้นอิมพีเรียล

น้ำหนัก 10M, 15M, 20M, 25M, 30M, 35M, 45M, 55M เหล็กเส้นของแคนาดา

คำนวณน้ำหนักเหล็กเส้น 6 มม. ต่อชิ้น เราใช้สูตร D^2 L/162 เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 6 มม. ความยาวของเหล็กเส้น 1 ท่อน = 12 เมตร แล้วน้ำหนักของแท่งเหล็กขนาด 6 มม. ต่อชิ้น = (6×6×12) /162 = 2.67 กก. ดังนั้น 2.67 กก. คือน้ำหนักของแท่งเหล็กขนาด 6 มม. ต่อชิ้น

คำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อมัด เราใช้สูตร D^2 L/162 เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 6 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก 1 ชิ้น = 12 เมตร จำนวนแท่งใน 1 มัดคือ 20 แล้วน้ำหนักของแท่งเหล็ก 6 มม. ต่อมัด มัด = (6×6×12×20)/162 = 53.33 กก. ดังนั้น 53.33 กก. คือน้ำหนักของแท่งเหล็กขนาด 6 มม. ต่อมัด

น้ำหนักแท่ง tmt 6mm: น้ำหนักของแท่ง TMT ขนาด 6 มม. คือ 0.220 กก. ต่อเมตร 2.67 กก. ต่อชิ้น และ 53.33 กก. ต่อมัด

#สรุป :-

1) น้ำหนักเหล็กเส้น 6 มม. ต่อเมตรเท่ากับ 0.222 กิโลกรัม
2) น้ำหนักเหล็กเส้น 6 มม. ต่อฟุต 0.0675 กิโลกรัม
3) น้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. 1 ชิ้นคือ 2.67 กก.
4) 1 มัด (20 nos) น้ำหนักแท่งเหล็ก 6 มม. คือ 53.33 กก.

◆ติดตามผมได้ทาง เฟสบุ๊ค และสมัครสมาชิกของเรา Youtube ช่อง

คุณควรเยี่ยมชม:-

1)คอนกรีตคืออะไร ประเภทและคุณสมบัติของคอนกรีต

2) การคำนวณปริมาณคอนกรีตสำหรับบันไดและสูตร

กระทู้ที่สำคัญกว่า:-

  1. สามารถสร้างได้กี่ชั้นใน 3000 ตารางฟุต
  2. ค่าก่อสร้างบ้าน 700 ตารางฟุตในอินเดียและปริมาณวัสดุ
  3. เวทปูน คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
  4. ต้องใช้สีเท่าไหร่สำหรับบ้านขนาด 1,000, 2000, 1200, 1500, 2500 ตารางฟุต
  5. รวม 1 ตัน 10 มม. 20 มม. และ 40 มม. แปลงเป็น cft