น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุตและต่อเมตร

น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุตและต่อเมตร สวัสดีทุกคนในบทความนี้ เรารู้เกี่ยวกับการคำนวณน้ำหนักของแท่งเหล็กขนาด 12 มม. และน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเท้า & รู้เกี่ยวกับน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตร สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กต่อเมตรและต่อฟุตอย่างที่รู้ๆกันอยู่ เหล็กเป็นวัสดุรับน้ำหนัก ใช้ในสายการก่อสร้างในด้านงานก่อสร้างอุตสาหกรรม การก่อสร้างอาคาร การก่อตัวของสะพานและโครงสร้างเหนือเขื่อนของอาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อาคารที่พักอาศัย และการก่อสร้างหลายประเภทในงานวิศวกรรมโยธา

  น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุตและต่อเมตร
น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุตและต่อเมตร

เหล็กที่ใช้ในโครงสร้าง RCC ของการก่อสร้างอาคาร เช่น ฐานราก คานเสา และแผ่นหลังคา

หลายๆ คนอยากรู้ว่าเหล็กเส้นต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่ในการก่อสร้างบ้าน เราทำการประมาณราคาและต้นทุนโดยประมาณก่อนเริ่มการก่อสร้างโดยรู้น้ำหนักเหล็กชิ้นละ 1 ชิ้น, ความยาวของแท่งเหล็ก, จำนวนเหล็กในหนึ่งมัด, น้ำหนักของแท่งเหล็กต่อ น้ำหนักเท้าและแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุตและต่อเมตร

◆ ชมวิดีโอนี้เพื่อคำนวณน้ำหนักเหล็ก◆ ชมวิดีโอนี้เพื่อคำนวณน้ำหนักเหล็กL แท่ง TMT one12mm สูงประมาณ 12 เมตร หรือ 40 ฟุต ซึ่งช่วยในการคำนวณน้ำหนักเหล็ก จำนวนแท่ง TMT ที่มีอยู่ในหนึ่งมัดขนาด 12 มม. คือ 5น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุต & ต่อเมตร

การคำนวณน้ำหนักเหล็ก 12 มม. เราใช้สูตรสำหรับหน่วยน้ำหนักของเหล็ก หน่วยน้ำหนักของเหล็กเส้นกำหนดเป็นน้ำหนักของเหล็กเส้นต่อเมตรในหน่วยกิโลกรัมหรือต่อฟุตในหน่วยกิโลกรัม ดังนั้นเราจึงใช้การคำนวณน้ำหนักเหล็กสองสูตร

การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. สูตรต่อเมตรเป็นกก. หรือต่อฟุตเป็นกก. ช่วยให้คุณหาน้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. 1 มัด และน้ำหนักของเหล็กหนึ่งชิ้น

สูตรที่เราใช้คำนวณน้ำหนักเหล็ก 12 มม. มีดังนี้:-● 1) D^2 L/162:- สูตรนี้ใช้สำหรับน้ำหนักของเหล็กเส้นต่อเมตรเป็นกิโลกรัม (m/kg)

● 2) D^2 L/533:- สูตรนี้ใช้สำหรับน้ำหนักของแท่งเหล็กต่อฟุตในหน่วยกิโลกรัม (ft/kg)

โดยที่ D = เส้นผ่านศูนย์กลาง ของเหล็กเส้นและ L คือความยาวของเหล็กเส้นและตัวเลข 162 ที่ใช้สำหรับน้ำหนักต่อเมตรเป็นกก. และ 533 ใช้สำหรับน้ำหนักต่อฟุตในหน่วยกก.หากคุณต้องการทราบที่มาและที่มาของ D^2 L/162 และ D^2 L/533 ว่าได้มาอย่างไร ให้คลิกที่ลิงก์ที่ให้มา

1) D^2 L/162 และ D^2 L/533 ที่มาน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตร

การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตร เราใช้สูตร D^2 L/162 เช่น 12×12/162 = 0.889 กก. ดังนั้นน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตรจะอยู่ที่ประมาณ 0.889 กก. เราทราบดีว่าเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. มีเหล็กจำนวน 5 อันในชุดเดียว และความยาวของท่อนเดียวคือ 12 ม.

ให้เราพูดถึงน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตรในขั้นตอนต่อไปนี้:-● ขั้นตอนที่ 1:- การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตร เราใช้สูตร D^2 L/162

ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 12 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก = 1 เมตร น้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตร = (12 × 12 × 1) / 162 = 0.889 กก. ดังนั้นน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตรคือ 0.889 กก.

ทีนี้คำถามว่า “เหล็กเส้น 12 มม. มีน้ำหนักเท่าไหร่ต่อเมตร” คำตอบจะเป็น

● ปี. 0.889 Kgs คือน้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตร

● ขั้นตอนที่ 2:- น้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. 1 ชิ้นเป็นกก.

การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตร เราใช้สูตร D^2 L/162

ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 12 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก 1 อัน = 12 เมตร น้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. 1 ชิ้นเป็นกก. = (12 × 12 × 12) / 162 = 10.667 กก. ดังนั้นน้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. 1 ชิ้นจะเป็น 10.667 กก.

ปี :- 10.667 Kg เป็นน้ำหนัก 1 ชิ้น (12 ม.) เหล็กเส้น 12 มม.

● ขั้นตอนที่ 3:- น้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. 1 มัดเป็นกก.

การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 12mm เราใช้สูตร D^2 L/162

ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 12 มม. ความยาวของเหล็กเส้น 1 ท่อน = 12 เมตร จำนวนเหล็กใน 1 มัด = 5 น้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. 1 มัดเป็นกก. = (12×12×12×5)/162 = 53.34 กก. ดังนั้นน้ำหนัก 1 มัด 12 มม. เหล็กเส้น 53.34 กก.

● ปี:- น้ำหนัก 53.34 กก. 1 มัด (5 nos) แท่งเหล็ก 12 มม.

ยังอ่าน:-

น้ำหนักก้านต่อมัด: 12 มม. 10 มม. 8 มม. 16 มม. 20 มม. & เหล็กเส้น 25มม.

น้ำหนักก้านต่อชิ้น: 12mm, 10mm, 8mm, 16mm, 20mm & เหล็กเส้น 25มม.

น้ำหนักคันต่อเมตร: 12mm, 10mm, 8mm, 16mm, 20mm & เหล็กเส้น 25มม.

น้ำหนักของหมายเลข 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 เหล็กเส้นต่อเท้า

น้ำหนักของหมายเลข 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 เหล็กเส้นต่อเมตร

น้ำหนัก #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9 และ #10 US/ เหล็กเส้นอิมพีเรียล

น้ำหนัก 10M, 15M, 20M, 25M, 30M, 35M, 45M, 55M เหล็กเส้นของแคนาดา

น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเท้า

การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเท้า เราใช้สูตร D^2 L/533 เช่น 12×12/533 = 0.27 กก. ดังนั้นน้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุตจะอยู่ที่ประมาณ 0.27 กก.

● ขั้นตอนที่ 1:- ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 12 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก = 1 ฟุต น้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุต = (12×12×1)/533 = 0.27 กก./ฟุต ดังนั้น น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุตเท่ากับ 0.27 กก.

● ปี. :- 0.27 Kgs น้ำหนัก 12 มม. เหล็กเส้นสำหรับวางเท้า

● ขั้นตอนที่ 2:- สำหรับความยาว = 40 ฟุต ดังนั้น น้ำหนัก 40 ฟุต หรือ 1 ชิ้น เหล็กเส้น 12 มม. = (12×12×40)/533 = 10.806 กก. ดังนั้น น้ำหนักของเหล็ก 12 มม. 1 ชิ้นคือ 10.806 กก.

1 มัด = 5 nos ดังนั้นน้ำหนักของแท่งเหล็ก 12 มม. 1 มัด = (12×12×40×5)/533 = 54.33 กก. น้ำหนักของเหล็กมัด 12 มม. หนึ่งมัดคือ 54.33 กก.

● สรุป :-

1) น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อเมตร 0.889 กก.

2) น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. ต่อฟุต 0.27 กก.

3) น้ำหนักแท่งเหล็ก 12 มม. 1 ชิ้นคือ 10.667 กก

4) 1มัด(5 nos) เหล็กเส้น 12 มม. น้ำหนัก 53.34 กก.

◆ติดตามผมได้ทาง เฟสบุ๊ค และสมัครสมาชิกของเรา Youtube ช่อง

คุณควรเยี่ยมชม:-

1)คอนกรีตคืออะไร ประเภทและคุณสมบัติของคอนกรีต

2) การคำนวณปริมาณคอนกรีตสำหรับบันไดและสูตร

กระทู้ที่สำคัญกว่า:-

  1. ฉันต้องการเพิง 8×10 กี่งูสวัด
  2. น้ำหนักแท่งต่อชิ้น: 12mm, 10mm, 8mm, 16mm, 20mm & 25mm steel bar
  3. เสาเข็มรองพื้นชนิดและการใช้งานคืออะไร
  4. การคำนวณปูน | ต้องใช้ปูนเท่าไหร่สำหรับงานบล็อกและอิฐ
  5. ขนาดมาตรฐานของเครื่องช่วยหายใจในอาคารที่พักอาศัย