น้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตรและต่อฟุต

น้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตรและต่อฟุต สวัสดีทุกคนในบทความนี้ เรารู้เกี่ยวกับการคำนวณน้ำหนักของแท่งเหล็ก 10 มม. และน้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตร & รู้เกี่ยวกับน้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตร สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กต่อเมตรและต่อฟุต  น้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตรและต่อฟุต
น้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตรและต่อฟุต

อย่างที่รู้ๆกันอยู่ เหล็กเป็นแบริ่งรับน้ำหนัก วัสดุที่ใช้ในสายการก่อสร้างในด้านงานก่อสร้างอุตสาหกรรม การก่อสร้างอาคาร การก่อตัวของสะพานและโครงสร้างเหนือเขื่อนของอาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อาคารที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างหลายประเภทในงานวิศวกรรมโยธา

💐- - ดูวิดีโอนี้- -💐

เหล็กที่ใช้ใน RCC โครงสร้างการก่อสร้างอาคาร เช่น ฐานราก คานเสา และแผ่นหลังคาหลายๆ คนอยากรู้ว่าเหล็กเส้นต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่ในการก่อสร้างบ้าน เราทำการประมาณราคาและต้นทุนโดยประมาณก่อนเริ่มการก่อสร้างโดยรู้น้ำหนักเหล็กชิ้นละ 1 ชิ้น, ความยาวของแท่งเหล็ก, จำนวนเหล็กในหนึ่งมัด, น้ำหนักของแท่งเหล็กต่อ น้ำหนักเท้าและแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตรและต่อฟุต

ความยาวของแท่ง TMT 10 มม. หนึ่งอันคือ ประมาณ 12 เมตร หรือ 40 ฟุต ซึ่งช่วยในการคำนวณน้ำหนักเหล็ก จำนวนแท่ง TMT ที่มีอยู่ในหนึ่งมัดขนาด 10 มม. คือ7น้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตร & ต่อฟุต

การคำนวณน้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. เราใช้สูตรสำหรับหน่วยน้ำหนักของเหล็ก หน่วยน้ำหนักของเหล็กเส้นกำหนดเป็นน้ำหนักของเหล็กเส้นต่อเมตรในหน่วยกิโลกรัมหรือต่อฟุตในหน่วยกิโลกรัม ดังนั้นเราจึงใช้การคำนวณน้ำหนักเหล็กสองสูตร

สูตรคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตรเป็นกก. หรือต่อฟุตในกก. ช่วยให้คุณหาน้ำหนักของแท่งเหล็ก 10 มม. หนึ่งมัดและน้ำหนักของเหล็กหนึ่งชิ้น

สูตรที่เราใช้คำนวณน้ำหนักเหล็ก 10 มม. มีดังนี้:-● 1) D^2 L/162 :- สูตรนี้ใช้สำหรับน้ำหนักของแท่งเหล็กต่อเมตรในหน่วยกิโลกรัม (m/kg)

● 2) D^2 L/533 :- สูตรนี้ใช้สำหรับน้ำหนักของแท่งเหล็กต่อฟุตในหน่วยกิโลกรัม (ฟุต/กก.)

โดยที่ D = เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้น และ L คือความยาวของเหล็กเส้น และตัวเลข 162 ที่ใช้สำหรับน้ำหนักต่อเมตรในหน่วยกิโลกรัม และ 533 ที่ใช้สำหรับน้ำหนักต่อฟุตในหน่วยกิโลกรัมหากคุณต้องการทราบที่มาและที่มาของ D^2 L/162 และ D^2 L/533 ว่าได้มาอย่างไร ให้คลิกที่ลิงก์ที่ให้มา

1) D^2 L/162 และ D^2 L/533 ที่มาน้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตร

การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตร เราใช้สูตร D^2 L/162 และต่อฟุต D^2 L/162 เราทราบดีว่าเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. มีเหล็กจำนวน 7 อันในชุดเดียว และความยาวของท่อนเดียวคือ 12 ม.

ให้เราหารือเกี่ยวกับน้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตรในขั้นตอนต่อไปนี้:-● ขั้นตอนที่ 1:- การคำนวณน้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตร เราใช้สูตร D^2 L/162

ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 10 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก = 1 เมตร น้ำหนักของเหล็กเส้น 16 มม. ต่อเมตร = (10×10×1)/162 = 0.617 กก. ดังนั้น น้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตรจะเท่ากับ 0.617 กก.

คำถามที่ว่า “เหล็กเส้น 10 มม. มีน้ำหนักเท่าไหร่ต่อเมตร” จะมีคำตอบดังนี้:-

ปี . 0.617 Kgs คือน้ำหนักของเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตร

การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตร เราใช้สูตร D^2 L/162

ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 10 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก = 1 เมตร น้ำหนักของแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตร = (10×10×1)/162 = 0.617 กก. ดังนั้น น้ำหนักของแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตรคือ 0.617 กก.

ตอนนี้คำถาม “เหล็กเส้น 10 มม. หนักกี่เมตร” คำตอบจะมีดังต่อไปนี้:-

● ปี. 0.617 Kgs คือน้ำหนักของเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตร

ขั้นตอนที่ 2:- น้ำหนักของแท่งเหล็ก 10 มม. 1 ชิ้นเป็นกก

ยังอ่าน:-

น้ำหนักก้านต่อมัด: 12 มม. 10 มม. 8 มม. 16 มม. 20 มม. & เหล็กเส้น 25มม.

น้ำหนักก้านต่อชิ้น: 12mm, 10mm, 8mm, 16mm, 20mm & เหล็กเส้น 25มม.

น้ำหนักคันต่อเมตร: 12mm, 10mm, 8mm, 16mm, 20mm & เหล็กเส้น 25มม.

น้ำหนักของหมายเลข 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 เหล็กเส้นต่อเท้า

น้ำหนักของหมายเลข 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 เหล็กเส้นต่อเมตร

น้ำหนัก #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9 และ #10 US/ เหล็กเส้นอิมพีเรียล

น้ำหนัก 10M, 15M, 20M, 25M, 30M, 35M, 45M, 55M เหล็กเส้นของแคนาดา

การคำนวณน้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเมตร เราใช้สูตร D^2 L/162

ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 10 มม. ความยาวของแท่งเหล็ก 1 อัน = 12 เมตร น้ำหนักของแท่งเหล็ก 10 มม. 1 ชิ้นเป็นกก. = (10 × 10 × 12) / 162 = 7.407 กก. ดังนั้นน้ำหนักของแท่งเหล็ก 10 มม. 1 ชิ้นจะเป็น 7.407 กก.

● ปี:- 7.407 กก. มีน้ำหนัก 1 ชิ้น (12 ม.) เหล็กเส้น 10 มม.

● ขั้นตอนที่ 3:- น้ำหนักของแท่งเหล็กขนาด 10 มม. 1 มัดเป็นกก.

การคำนวณน้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. เราใช้สูตร D^2 L/162

ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 10 มม. ความยาวของเหล็กเส้น 1 อัน = 12 เมตร จำนวนเหล็กใน 1 มัด = 7 แล้วน้ำหนักของเหล็กเส้น 10 มม. 1 มัดเป็นกก. = (10×10×12×7)/162 = 51.85 กก. ดังนั้นน้ำหนัก 1 มัด เหล็กเส้น 10 มม. คือ 51.85 กก.

● ปี:- น้ำหนัก 51.85 กก. 1 มัด (7 nos) เหล็กเส้น 10 มม.

น้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเท้า

น้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อเท้า เราใช้สูตร D^2 L/533

● ขั้นตอนที่ 1:- ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็ก = 10 มม. ความยาวของแท่ง = 1 ฟุต น้ำหนักของแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อฟุต = (10×10×1)/533 = 0.1876 กก./ฟุต ดังนั้น น้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อฟุตคือ 0.1876 กิโลกรัม

ปี. :- น้ำหนัก 0.1876 กก. ของแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อฟุต

ขั้นตอนที่ 2 :- สำหรับความยาว = 40 ฟุต ดังนั้น น้ำหนัก 40 ฟุต หรือ แท่งเหล็ก 10 มม. 1 ชิ้น = (10×10×40)/533 = 7.505 กก. ดังนั้น น้ำหนักของเหล็ก 10 มม. 1 ชิ้นคือ 7.505p กก.

1 มัด = 7 นอส ดังนั้น น้ำหนักของแท่งเหล็ก 10 มม. 1 มัด = (10×10×40×7)/533 = 52.33 กก. น้ำหนักของเหล็กมัด 10 มม. หนึ่งมัดคือ 52.33 กก.

สรุป :-

1) น้ำหนักเหล็กเส้น 10 มม. ต่อเมตร เท่ากับ 0.617 กก.

2) น้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. ต่อฟุตคือ 0.1876 กิโลกรัม

3) น้ำหนักแท่งเหล็ก 10 มม. 1 ชิ้นคือ 7.407 กิโลกรัม

4) 1 มัด (7 nos) เหล็กเส้น 10 มม. น้ำหนัก 51.85 กก.

◆ติดตามผมได้ทาง เฟสบุ๊ค และสมัครสมาชิกของเรา Youtube ช่อง

คุณควรเยี่ยมชม:-

1)คอนกรีตคืออะไร ประเภทและคุณสมบัติของคอนกรีต

2) การคำนวณปริมาณคอนกรีตสำหรับบันไดและสูตร

กระทู้ที่สำคัญกว่า:-

  1. เลเวลเท่าไหร่ถึงจะกว้าง 20 ฟุต
  2. เวลาการตั้งค่าเริ่มต้นและครั้งสุดท้ายของปูนซีเมนต์และขั้นตอนการทดสอบ
  3. ต้องใช้น้ำเท่าไหร่สำหรับปูนซีเมนต์ถุง 50 กก. 40 กก. 25 กก. 20 กก. และ 94 ปอนด์
  4. อันไหนดีที่สุด แท่งมม. ใช้สำหรับอาคาร 1, 2 และ 3 ชั้น
  5. ต้องใช้สีทาภายนอกเท่าไหร่สำหรับบ้านขนาด 2,500 ตารางฟุต